Promocja!

Bilet wstępu – Konferencja Dzień Jedności 2020 + posiłek

100,00  90,00 

1201 w magazynie

SKU: 01 Kategoria:

Opis

Bilet upoważnia do wejścia jedną osobę.
Wejście na teren możliwe będzie od godziny 08:00

Po opłaceniu zamówienie otrzymasz wiadomość z jego numerem – numer ten będzie także numerem Twojego biletu.
Zapisz go lub wydrukuj.

Osoby w wieku 16-18 lat mogą uczestniczyć w konferencji pod warunkiem posiadania pisemnej zgody rodzica/ opiekuna prawnego. Zgoda musi zawierać numer PESEL dziecka, numer telefonu oraz adres zamieszkania rodzica/ opiekuna prawnego. Bez okazania zgody osoba niepełnoletnia nie może wziąć udziału w konferencji.

20 maja 2020 będzie dniem, w którym zamkniemy zapisy na konferencję.
Liczba miejsc dla osób dorosłych podczas wydarzenia nie jest ograniczona, jednak w przypadku dzieci powyżej 3. roku życia ze względów organizacyjnych posiadamy 250 miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń.

Po dokonaniu płatności każde dziecko należy zgłosić poprzez FORMULARZ zgłoszeniowy -> KLIKNIJ TU

Aby dokonać wpłaty na Poczcie Polskiej lub z zagranicy patrz TU

UWAGA - liczba miejsc dla dzieci ograniczona do 250 - decyduje kolejność zgłoszeń

Zgoda na utrwalanie wizerunku

Zakupując bilet wyrażasz zgodę na:

Wyrażam zgodę na utrwalanie i korzystanie z mojego wizerunku przez STOWARZYSZENIE KATOLICKIE – SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI JEZUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO ODDZIAŁ GLIWICE 44-100 Gliwice ul. Stefana Okrzei 31 do celów związanych z wewnętrzną działalnością organizacyjną STOWARZYSZENIE KATOLICKIE – SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI JEZUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO oraz podmiotów powiązanych.

Zgoda obejmuje również korzystanie z wizerunku utrwalonego w trakcie trwania oraz po zakończeniu inicjatyw organizowanych przez STOWARZYSZENIE KATOLICKIE – SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI JEZUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, za pośrednictwem dowolnego medium, po mojej uprzedniej pisemnej autoryzacji. Utrwalenie wizerunku może być w formie fotografii cyfrowej, analogowej, zapisu audio, wideo (również po obróbce). Niniejsza zgoda nie ogranicza zapisu Ustawy o Prawie Autorskim Art. 81. 2.2.

Polityka prywatności

Zakupując bilet – wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach informacyjnych i niezbędnych do procesu rejestracji w Konferencji

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  • 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STOWARZYSZENIE KATOLICKIE – SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI JEZUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO ODDZIAŁ GLIWICE z siedzibą  44-100 Gliwice ul. Stefana Okrzei 31
  • 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu do celów promocyjnych, w celu umożliwienia wzięcia udziału w konferencji, subskrypcji do newslettera – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a oraz lit b, lit. f (w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest marketing bezpośredni) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w organizacji konferencji
  • 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu cofnięcia zgody
  • 5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
  • 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • 7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową udziału w konferencji